ق قلم

کج قلم لغت‌نامه دهخدا. Apr 07, 2021 · حروف مقطعه قران حروفی هستند که در ابتدای ۲۹ سوره از سوره‌های قرآن آمده است و درباره مفهوم آن‌ها نظریه‌های متفاوتی وجود دارد

2022-12-08
    وسخ ه
  1. Help:IPA/Persian
  2. مسباح معجون كهرم الاسم فضة
  3. Apr 09, 2012 · ق قلم
  4. In fact the three short vowels are short only when in
  5. انشودة حرف القاف
  6. ق